CHARAKTERISTIKA ZŠ

ZŠ a MŠ Valeč je neúplná základní škola s pěti ročníky ve dvou třídách, jednou třídou mateřské školy, oddělením školní družiny a jídelny.
Škola používá k výuce tři učebny. Ve jedné třídě je umístěno šest počítačů, z nichž všechny jsou připojeny na internet. Žáci se tak již od prvního ročníku mohou vzdělávat prostřednictvím výukových počítačových programů a pracovat s internetem. Pedagogové mohou počítače, internet a elektronickou poštu využívat ke své práci, k získávání informací, sebevzdělávání či komunikaci. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami jako jsou didaktické hry, knihy, encyklopedie, výukový software, obrazový materiál, skládanky, další pracovní sešity a učebnice, video apod. Škola umožňuje vzdělávání také žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. K pohybovým aktivitám je pro žáky určena tělocvična a travnaté hřiště. V rámci výuky je možné použít i obecní knihovnu.

V době volna a přestávek mohou žáci k odpočinku využívat ŠD, třídy, kde jsou umístěny PC, a za příznivého počasí i prostor před školou.
Pitný režim žáci dodržují vlastními nápoji a v odpoledních hodinách nápoji ze školní jídelny. Škola je zapojena do projektů "Školní mléko", "Ovoce do škol" a "EU peníze školám".
Školní družina využívá ke své činnosti jednu místnosi. Prostorově i vybavením vytvářejí vhodné podmínky pro práci dětí v rámci zájmového vzdělávání. Využívá se také k vyučování Hv.

V jedné budově sídlí také MŠ. Do jednotřídní školy se přijímají děti od tří do šesti let. V přízemí budovy je umístěna šatna a školní kuchyně.