NÁSTĚNKA

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ Valeč          

Na základě §183 zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuji výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ Valeč zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

registrační číslo uchazeče                 výsledek řízení

                        1                                             přijat/a 

                        2                                             přijat/a

                        3                                             přijat/a

                        4                                             přijat/a

                        5                                             přijat/a

                        6                                             přijat/a